Devamsızlık
Hazırlık sınıfında derslere devam zorunludur. Öğrenciler, derslerine %85 den az olmamak üzere devam etmekle yükümlüdürler. Bölüm Başkanlığınca kabul edilen bir mazereti olmadan devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler başarısız sayılırlar. Sağlık raporu, öğrenciye raporlu olduğu tarihlerde yapılmış olan sınavlar için mazeret sınav hakkı tanır. Tek bir sınav gününü kapsayan sağlık raporları kabul edilmez. Sağlık raporu dışında öğretim sorumluları öğrenciyi izinli sayamaz. Öğrencinin dönem sonu yeterlilik sınavına girebilmesi için %85 devam koşulunu yerine getirmiş olması gerekmektedir.
  
Disiplinle İlgili Konular
Bkz. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği.
 
Duyurular
Öğrenciler ile ilgili duyurular için bölüm duyuru panosu ve bölümümüz web sayfasındaki duyuruları takip etmenizi öneriyoruz. Not ve devamsızlık gibi duyurular da zaman içinde web sayfamızdan yapılacaktır. Web-sayfamız: ydyo.yalova.edu.tr
 
Ders Kitapları
Hazırlık eğitiminde kullanılan ders kitaplarının orijinal kitap olması derslerin sağlıklı ve verimli yürütülebilmesi açısından gereklidir. Korsan baskı ve fotokopi kitap temin eden ve ettiren kişilerin yasal sorumluluk taşıdıklarını hatırlatırız.
 
Bilgi Edinme
Tüm öneri, soru ve sorunlarınızı önce sınıf öğretim görevlilerimize, sonuç alamama durumunda Bölüm Başkanlığımıza iletiniz.

 

Etiket: Önemli Bilgiler