MESLEKİ GELİŞİM BİRİMİ

Yabancı Diller Yüksekokulu sahip olduğu öğretim görevlisi kadrosunun kişisel ve mesleki gelişimini kurumsal hedefleri arasında saymaktadır. Okulumuz temel itibariyle bir dil okulu olduğu için günün gelişen şartlarına ve gereklerine ayak uydurarak sınıf içi öğretimin kalitesini artırmayı bir zorunluluk olarak değerlendirmektedir. Bu sebeple kurumumuz, eğitim ve öğretim faaliyetlerinden sorumlu olan öğretim görevlilerinin de çağdaş bir hizmet içi eğitim almasını ve kişisel olarak akademik kariyer sahibi olmaları amacını desteklemekte ve bu yönde onlara imkânlar ve fırsatlar yaratmaktadır. Mesleki Gelişim Birimi öğretim görevlilerinin dil öğretim yöntem, teknik ve becerilerini geliştirmek ve koordinasyon içinde çalışarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin standardizasyonunu sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu birimin temel hedefleri şunlardır:

  1. Mesleki Gelişim noktasında kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve ihtiyaçları belirlemek,
  2. Öğretim görevlileriyle düzenli aralıklara bir araya gelip, gelişen dil öğrenme yöntem, teknik ve teknolojileri hakkında fikir alış verişi yapmak,
  3. Öğretim görevlilerinin faydalanması amacıyla bir Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi El Kitabı hazırlamak

 

Mesleki Gelişim Biriminin üyeleri şu şekildedir:

  • Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Zengin
  • Öğr. Gör. Mutlu Çam
  • Öğr. Gör. Serhat Toksöz

Etiket: MESLEKİ GELİŞİM BİRİMİ