Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda hazırlanan bütün sınavlar Sınav Geliştirme ve Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından hazırlanır. Hazırlanan bu sınavlar öğrencilere uygulandıktan sonra yine aynı birim tarafından etkinlik, güvenirlik ve tutarlılık açısından incelenip raporlanır. Sınav Geliştirme ve Ölçme ve Değerlendirme Biriminin hazırlamakla sorumlu olduğu sınavlar şunlardır:

 • Muafiyet Sınavı,
 • Seviye Tespit Sınavı,
 • Erasmus Programı Dil Sınavı,
 • Yatay Geçiş Sınavı,
 • Dikey Geçiş Sınavı,
 • Yüksek Lisans Dil Sınavı
 • Doçentlik Dil Sınavı
 • Kısa Sınavlar (Quiz),
 • Kur Finali Sınavları
 • Anlık Sınavlar (Pop-Quiz)
 • Özel Beceri Sınavları (Skills Test)
 • Yazma Sınavları (Writing Quiz)
 • Konuşma Sınavları (Speaking Exams)
 • Kelime Bilgisi Sınavları (Vocabulary Quiz)

 

Sınav Geliştirme ve Ölçme ve Değerlendirme Biriminin temel hedefleri şöyledir:

 1. Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yapılan bütün sınavları CEFR (Avrupa Ortak Dil Çerçevesi) seviyelerine uygun bir şekilde hazırlamak
 2. Uygulanan sınavlar hususunda öğrencilerden ve öğretim görevlilerinden geri bildirim almak
 3. Alınan geri bildirimler doğrultusunda sınav etkinlik analizini yapmak ve yapılan değerlendirmeleri dosyalamak
 4. Ulusal ve uluslararası bazda yapılan dil sınavlarını incelemek ve bu sınavlarla ilgili değerlendirme yapmak
 5. Yurtiçi ve yurtdışında ölçme – değerlendirme ve sınav uygulaması (testing) üzerine düzenlenmekte olan konferans, seminer, çalıştay, dil kongresi vs. katılmak ve bu toplantılarla ilgili raporlar hazırlayıp öğretim görevlilerine bilgilendirici sunumlar yapmak
 6. Gelişen dil öğretme yöntem ve tekniklerini baz alan sınav stratejileri geliştirmek

 

Sınav Geliştirme ve Ölçme ve Değerlendirme Birimi, bir öğretim görevlisinin koordinatörlüğünde idare olunur. Birimin işlerliği, birim içinde görev yapan öğretim görevlilerinin koordinasyonu, birim faaliyetlerinin öğretim görevlileri arasında dağılımı ve kontrolü koordinatörün yetki ve sorumluluk alanındadır. Sınav Geliştirme ve Ölçme ve Değerlendirme Birimi koordinatörü gerekli gördüğü durumlarda ve/veya sıklıkta birim üyelerini toplantıya çağırabilir. Bu çerçevede birim üyeleri koordinatörün sevk ve idaresinde görevlerini yürütürler. Sınav Geliştirme ve Ölçme ve Değerlendirme Biriminin üyeleri şu şekildedir:

 

 • Öğr. Gör. Büşra Kurak (Koordinatör)
 • Öğr. Gör. Alper Kaymaz
 • Öğr. Gör. Ayşe Ebru Aydın
 • Öğr. Gör. Seval Kısa
 • Öğr. Gör. Çisem Göçmen
 • Öğr. Gör. Özlem Uysal İlbay
 • Öğr. Gör. İmge Rengin Erdem
 • Öğr. Gör. İnci Çalışkan
 • Öğr. Gör. Şeyda Demir
 • Öğr. Gör. Serhat Toksöz
 • Öğr. Gör. Tevfik Engin
 • Öğr. Gör. Zuhal Gökce Taşdelen 

 

 

Etiket: SINAV GELİŞTİRME VE ÖLÇME - DEĞERLENDİRME BİRİMİ