Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, etkili bir dil öğretim süreci yaratarak, öğrencilerini hedef dil olan İngilizcede akademik çalışmalar yürütebilecek kapasiteye ulaştırmayı hedefleyen bir okuldur. Bu ideal çerçevesinde, Öğretim Programı ve Materyal Geliştirme Birimi, dil öğretiminde ana ölçüt olarak gördüğümüz CEFR (Avrupa Ortak Dil Çerçevesi)’a uygun bir temel müfredat oluşturup ders kitaplarını ve ek materyalleri bu müfredat çerçevesinde seçer. Öğretim Programı ve Materyal Geliştirme Biriminin temel hedefleri şöyledir:

 1. Her akademik yıl başlangıcında o yıl içerisinde kullanılması planlanan ders kitaplarının ve materyallerinin seçimini ve kurlara dağılımını yapar,
 2. Her akademik yıl başlangıcında Seviye Tespit Sınavı ile oluşturulan kurların her biri için ayrı bir temel müfredat hazırlar,
 3. Kurlar için haftalık ders saatlerini belirler,
 4. Haftalık olmak üzere her bir ders için ders kitaplarına ilaveten ek materyaller hazırlayıp sınıflarda kullanılmak üzere öğretim görevlileriyle paylaşır,
 5. Akademik yıl içerisinde ulaşılması arzulanan hedefleri tayin eder,
 6. Birim olarak rutin toplantılar düzenleyerek öğretim sürecinin devamlılığını, materyallerin birliğini, tutarlılığını ve standardizasyonunu sağlar,
 7. Sistematik olarak öğrencilerden ve öğretim görevlilerinden dönüt alır,
 8. İhtiyaç duyulması halinde, kullanılan ders kitapları ve materyallerle ilgili öğretim görevlilerini bilgilendirme ve yönlendirme amaçlı seminerler düzenler,

 

Öğretim Programı ve Materyal Geliştirme Birimi, bir öğretim görevlisinin koordinatörlüğünde idare olunur. Birimin işlerliği, birim içinde görev yapan öğretim görevlilerinin koordinasyonu, birim faaliyetlerinin öğretim görevlileri arasında dağılımı ve kontrolü koordinatörün yetki ve sorumluluk alanındadır. Öğretim Programı ve Materyal Geliştirme Birimi koordinatörü gerekli gördüğü durumlarda ve/veya sıklıkta birim üyelerini toplantıya çağırabilir. Bu çerçevede birim üyeleri koordinatörün sevk ve idaresinde görevlerini yürütürler. Öğretim Programı ve Materyal Geliştirme Birimi üyeleri şu şekildedir:

 

 • Öğr. Gör. Çağrı Erkoç (Koordinatör)
 • Öğr. Gör. Bilsev Pastakkaya
 • Öğr. Gör. Burcu Karafil
 • Öğr. Gör. Çiğdem Kurt
 • Öğr. Gör. Eray Öztürk
 • Öğr. Gör. Dr. İzzet Soner Ayhan
 • Öğr. Gör. Merve Buldur
 • Öğr. Gör. Dr. Kadir Sarıaslan
 • Öğr. Gör. Sibel Aygün
 • Öğr. Gör. Suzan Pastakkaya
 • Öğr. Gör. Zehra Kocatürk

Etiket: ÖĞRETİM PROGRAMI VE MATERYAL GELİŞTİRME BİRİMİ