Modüler Sistem

Yüksekokulumuzda Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (The Common European Framework of Reference for Languages) kapsamında Avrupa Konseyi Dil Politikaları Bölümü tarafından hazırlanan Avrupa Dil Portfolyosu çerçevesinde Modüler Sistem uygulanmaktadır.

Uyguladığımız Modüler Sistem Avrupa Dil Portfolyosu Küresel Ölçeği’ne uygun olarak A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modüllerinden oluşmaktadır. Her modül 8 haftalık bir dil öğretim sürecinden oluşmaktadır. B2 modülünü başarıyla bitiren öğrenciler hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış olur. Bu öğrenciler istedikleri takdirde C1 ve C2 modülüne devam edebilirler.

Öğrencilerin Uygun Modüllere Yerleştirilmesi

Her eğitim öğretim yılı başında, yeni öğrencilerin İngilizce düzeylerini belirleyip onları en uygun modüllere yerleştirmek amacıyla seviye belirleme sınavı yapılır. Bu sınav sonucunda öğrenciler seviyelerine en uygun olan modüle yerleştirilirler.

 Modüler Sistemde Eğitim Öğretim Süreci

Bir eğitim öğretim yılı, her biri ortalama 8 hafta süren 4 çeyrekten oluşur. Her çeyrekte, öğrencilerin İngilizce seviyelerine göre farklı modüller bulunmaktadır. En düşük seviye olan A1 düzeyinde başlayan bir öğrenci, normal bir eğitim öğretim sürecinde dördüncü çeyreğin sonunda B2 modülünden başarılı olarak hazırlık eğitimini tamamlar.

 Modüler Sistem ve Değerlendirme Kriterleri

1. Bir öğrencinin bir modülden başarılı olabilmesi için iki kriteri yerine getirmesi gerekmektedir.Modül başarı notunun en az 60 olması

  • Modül başarı notunun %40’ını modül içi sınavlar, %20’sini ödevler ve %40’ını modül bitirme sınavı oluşturur.

 2. Modül bitirme sınavından en az 60 alması

Aksi takdirde, öğrenci ilgili modülden başarısız sayılır.

Modül Tekrarı

Bir modülden başarısız olan öğrencilerin eksikliklerini tamamlayarak bir üst modüle geçebilmesi için ilgili modülü tekrar etmeleri gerekmektedir. A1, A2 ve B1 modülleri sadece 1 kez tekrar edilebilir. Bu modülleri tekrar eden öğrenciler modül sonunda otomatik olarak bir üst modüle geçer. Söz konusu durum B2 modülü için geçerli değildir. B2 modülünü bitirebilmek için, bir öğrencinin Modüler Sistem ve Değerlendirme Kriterleri bölümünde belirtilen şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

Devam Şartları

Devam yönetmeliği ile ilgili iki temel esas mevcuttur.

1. Öğrenciler hazırlık sınıfında her bir modüldeki derslerin %80’ine devam etmek zorundadır. Bir modülde iki kez devamsızlıktan kalan öğrenci hazırlık sınıfından devamsızlıktan başarısız sayılır.

2. Bir eğitim-öğretim yılında toplamda 170 ders saatinden fazla devamsızlık yapan öğrenciler hazırlık eğitiminden devamsızlıktan başarısız sayılır.

Modüler Sistemin Faydaları

  • Süreç odaklı bir sistem olduğundan dolayı, öğrencilerin bütün dil öğrenim süreci boyunca takibini sağlar ve bu süreçte atılması gereken adımların hızlı bir şekilde atılmasına olanak sağlar.
  • Öğrencilere kısa, orta ve uzun vadeli hedefler koyarak öğrencilerin dil eğitimi sürecindeki farkındalıklarını artırır.
  • Süreç odaklı olmasından ötürü, öğrencilerin ve öğretmenlerin performanslarını bütün sürece yayar, ve motivasyonlarını canlı tutar.
  • Modüller arası geçiş ve çeşitlilik sağlayarak eğitim öğretim ortamına dinamizm katar.
  • İngilizce seviyeleri bakımından öğrencilerin sınıflara homojen bir şekilde dağılmalarını sağlar.

 

 

Etiket: MODULAR SYSTEM