Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, dil öğretiminde gelişen dünya standartlarını yakalamayı ve öğrencilerine çağın gereklerine uygun kaliteli bir dil öğretim ortamı sunmayı hedefleyen bir okuldur. Bu vizyonla hareket eden kurumumuz, öğrencilerine ulusal ve uluslararası tanınırlığa ve geçerliliğe sahip bir dil sertifikası vermeyi amaç edinmiştir. Bu hedef doğrultusunda kurumumuz uluslararası, tarafsız ve bağımsız kuruluşlar tarafından kalite denetimine tabi tutularak akredite edilmeyi başlıca hedeflerinden biri olarak görmektedir. Kurumumuzun akredite edilme süreçlerini yönetmekle sorumlu olan Akreditasyon Biriminin temel hedefleri şu şekildedir:

  1. Yabancı Diller Yüksekokulunun sunmuş olduğu yabancı dil eğitimine dünya standartlarında bir kimlik ve kalite kazandırmak
  2. Öğrenci ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran kalite politikaları geliştirmek
  3. Eğitim öğretim faaliyetlerinin denetlenmesi ve akredite edilmesi faaliyetlerinin tümünü takip etmek

Akreditasyon Biriminin üyeleri şu şekildedir:

  • Öğr. Gör. Ayşegül Bayram
  • Öğr. Gör. Bilsev Pastakkaya
  • Öğr. Gör. Cansu Kıvrak
  • Öğr. Gör. İzzet Soner Ayhan

Etiket: Akreditasyon Birimi