ERASMUS VE PROJE BİRİMİ

Erasmus ve Proje Birimi, Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki proje yazma konusunda deneyimi olan öğretim görevlilerinin görev aldığı bir birim olarak tasarlanmıştır. Erasmus ve Proje Birimi hazırladığı projelerle Yalova Üniversitesinin adını ulusal ve uluslararası mecralarda görünür kılmayı ve tanınırlık düzeyini arttırmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda, ilkesel olarak, Avrupa Birliği fonlarının etkin bir şekilde kullanılarak yurtiçi ve yurtdışındaki paydaşlarla işbirliğinin en üst seviyeye çıkarılması benimsenmektedir. Erasmus ve Proje Biriminin temel amaç ve görevleri şu şekildedir:

  • Yabancı Diller Yüksekokulu ve Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde Erasmus ve Tübitak projeleri hazırlamak,
  • İlgili alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde eğitimlere ve toplantılara katılım göstermek,
  • Hazırlanan projelerin tüm aşamalarında sorumluluk alarak etkin rol oynamak,
  • Yurtdışındaki eğitim kurumlarıyla işbirliği yapıp öğrenci hareketliliği oluşturmak.

Erasmus ve Proje birimi üyeleri aşağıdaki gibidir:

Öğr. Gör. Enez Özkan Demirci

Öğr. Gör. Berkan Aygün

Etiket: Erasmus ve Proje Birimi