Avrupa Dil Portfolyosu

Avrupa Dil Portfolyosu, Avrupa Konseyi Dil Politikaları Bölümü tarafından dil öğrenenlerin çokdillilik, kültürlerarası farkındalık ve yeterliliklerini desteklemek ve dil öğrenenlerin bu süreçteki başarılarını  ve dil öğrenme tecrübelerini kaydetmek amacıyla geliştirilmiştir. Bireylerin okul ve okul dışı öğrenmelerini kaydetmelerine izin veren bir dökümandır. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (The Common European Framework of Reference for Languages)’na dayalı bir değerlendirme sistemidir. ADÖÇ’ün temel amacı, yabancı dil öğretimini üç temel felsefeye dayandırmaktadır. Bunlar; Öğrenen Özerkliği, Kendini Değerlendirme ve Kültürel Çeşitlilik’ten oluşmaktadır. Bu temel felsefeye bağlı olarak Avrupa Dil Portfolyosu üç ayrı bölümden oluşmakatadır.

1. Dil Pasaportu

İki ana unsurdan oluşan dil pasaportu aşağıda listelenen unsurları içermektedir:

  • Kendini Değerlendirme: Bireyin konuştuğu diller ve düzeyi ile ilgili kişisel bilgiler
  • Standart Değerlendirme: Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü’nce geliştirilmiş dil düzeyi göstergeleri

2. Yabancı Dil Özgeçmişi

Bu bölümde dil öğrenenin kendini farketme (öğrenmeyi öğrenme), kültürlerarası deneyimler ve "yapabilirim" ifadeleri (kendini değerlendirme) yer alır. Bu bölüm dört ana başlıktan oluşur.

  • Dil Öğrenim Öyküsü
  • Dil Öğrenim Sürecini Değerlendirme
  • Dilve Kültürler Arası Deneyimler
  • Kişisel Dil Başarıları

3. Dosya

Bu bölümde birey, yabancı diline ilişkin sertifikalar, diplomalar, proje örnekleri, ödevler, mektuplar ya da günceler gibi belgeleri bulundurur. Dosyasına hangi belgeleri koyacağına ve nasıl güncelleştireceğine ilişkin kararlar yalnızca öğrenciye ait olmalıdır. Öğrenci, dosyası çok kalınlaştığında ya da yabancı dil gelişimine göre önemini yitirdiğini düşündüğü belgeleri yenileri ile değiştirebilir.

Etiket: EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO