Yüksekokul Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Ali Uğur

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör.

Ömer Erşah Çakmak

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör.

Baki Karakuş

Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Dr.

Kadir Sarıaslan

Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör.

Mutlu Çam

Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör.Dr.

Merve Buldur

Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör.

İmge Rengin Erdem

Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör.

Serhat Toksöz