Üniversitemize YÖS Ek Kontejan ile kayıt yaptıran öğrencilerimizden aşağıdaki bölümlerde öğrenim görecek olanlar için İngilizce Hazırlık Muafiyet Sınavı 4 Kasım 2020 tarihinde yüz yüze yapılacaktır.

Lütfen sınavdan 30 dakika önce sınav yerinde hazır bulununuz.

Sınav Yeri: Yabancı Diller Yüksekokulu

Sınav Tarihi: 4 Kasım 2020

Sınav Saati: 13:00

 

%30 veya %100 İngilizce Olan Bölümler:

1- İşletme

2- İktisat

3- Uluslararası İlişkiler

4- Endüstri Mühendisliği

5- Polimer Mühendisliği

6- Enerji Sİstemleri Mühendisliği

7- Bilgisayar Mühendisliği

Örnek sınav sorularına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

The English Proficiency Exam for the international students who are enrolled in our university with YÖS Additional Quota will be held face-to-face on 4th November, 2020.

Please be ready at the venue 30 minutes before the exam.

Venue: Yalova University School of Foreign Languages

Date: 4th November, 2020

Time: 13:00

Click to see the example questions of the exam.

 

The Departments whose language of instruction is 30% or 100% of English:

1- Business Administration

2- Economics

3- International Relations

4- Industrial Engineering

5- Polymer Engineering

6- Energy Systems Engineering

7- Computer Engineering

 

 

Etiket: ÜNİVERSİTEMİZE YÖS EK KONTENJAN İLE KAYIT YAPTIRAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN İNGİLİZCE HAZIRLIK MUAFİYET SINAVI DUYURUSU